Termos air panas mempunyai fungsi sebagai?

Termos air panas mempunyai fungsi sebagai?

  1. sumber panas
  2. konduktor panas
  3. isolator panas
  4. menguapkan panas
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. isolator panas.

Dilansir dari Ensiklopedia, termos air panas mempunyai fungsi sebagai isolator panas.

web temakuis

Leave a Comment