Sifat munafik merupakan perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekufuran serta kejelekan. Dalam sejarah, tokoh Abdullah bin Ubay terkenal sebagai figur munafik di zaman Rasulullah. Perbuatan nifaq yang dilakukannya berupa membenci Rasulullah, memfitnah Rasulullah, tidak mempercayai Rasulullah, merasa senang ketika direndahkannya agama Islam. Kemunafikan seperti cerita di atas merupakan contoh perbuatan?

Sifat munafik merupakan perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekufuran serta kejelekan. Dalam sejarah, tokoh Abdullah bin Ubay terkenal sebagai figur munafik di zaman Rasulullah. Perbuatan nifaq yang dilakukannya berupa membenci Rasulullah, memfitnah Rasulullah, tidak mempercayai Rasulullah, merasa senang ketika direndahkannya agama Islam. Kemunafikan seperti cerita di atas merupakan contoh perbuatan?

  1. Riddah
  2. Nifaq ‘amali
  3. Nifaq I’tiqadi
  4. fasiq
  5. dhalim

Jawaban: B. Nifaq ‘amali.

Dilansir dari Ensiklopedia, sifat munafik merupakan perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekufuran serta kejelekan. dalam sejarah, tokoh abdullah bin ubay terkenal sebagai figur munafik di zaman rasulullah. perbuatan nifaq yang dilakukannya berupa membenci rasulullah, memfitnah rasulullah, tidak mempercayai rasulullah, merasa senang ketika direndahkannya agama islam. kemunafikan seperti cerita di atas merupakan contoh perbuatan nifaq ‘amali.

web temakuis

Leave a Comment