Sebelum Nabi Ayub As. mendapat ujian yang berat dari Allah Swt. Dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak selalu dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-harinya senantiasa untuk beribadah sujud kepada Allah Swt. dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya. Semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub As tidak menjadikannya?

Sebelum Nabi Ayub As. mendapat ujian yang berat dari Allah Swt. Dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak selalu dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-harinya senantiasa untuk beribadah sujud kepada Allah Swt. dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya. Semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub As tidak menjadikannya?

  1. Qona’ah
  2. Ta’at
  3. Sombong
  4. Istiqomah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Sombong.

Dilansir dari Ensiklopedia, sebelum nabi ayub as. mendapat ujian yang berat dari allah swt. dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. walaupun mempunyai harta yang banyak selalu dipergunakan untuk menolong fakir miskin. sehari-harinya senantiasa untuk beribadah sujud kepada allah swt. dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya. semua yang dimiliki oleh nabi ayub as tidak menjadikannya sombong.

web temakuis

Leave a Comment