kaum priyayi pada masa kolonial lebih merujuk pada kelompok?

kaum priyayi pada masa kolonial lebih merujuk pada kelompok?

  1. alim ulama
  2. terpelajar
  3. pegawai eropa
  4. pejabat pribumi
  5. keluarga bangsawan

Jawaban: D. pejabat pribumi.

Dilansir dari Ensiklopedia, kaum priyayi pada masa kolonial lebih merujuk pada kelompok pejabat pribumi.

web temakuis

Leave a Comment