Masuknya Islam Di Afganistan Dan Perkembangannya Islam masuk ke Afganistan berlangsung sejak masa Khalifah Utsman bin Affan (644—656 M). Pada tahun 647 M pasükan Islam mengadakan perluasan daerah ke Khurasan […]

Kerukunan Antar Umat Beragama Di negara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia […]

Praktik dan Lafal Doa Sesudah Salat Bacalah basmalah, tahmid, dan salawat nabi. “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah Thhan semesta .alam. Ya Allah, […]