Masuknya Islam Di Afganistan Dan Perkembangannya Islam masuk ke Afganistan berlangsung sejak masa Khalifah Utsman bin Affan (644—656 M). Pada tahun 647 M pasükan Islam mengadakan perluasan daerah ke Khurasan […]

Dalil Naqil Tentang Musyawarah Nabi Muhammad selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat apabila ada perselisihan pendapat. Hal itu sering dilakukan ketika Nabi Muhammad akan menghadapi perang. Sebelumnya Nabi Muhammad minta […]

Adab Takziah Dan Ziarah Kubur Adab Takziah Melayat orang yang mendapat musibah kematian hendaklah dengan adab sopan-santun seperti diajarkan Rasulullah saw. Para tetangga atau handai taulan yang bertakziah hendaknya membawa […]