Melaksanakan Hidup Sederhana Dan Bekerja Keras Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Posted on
Rate this post

Melaksanakan Hidup Sederhana Dan Bekerja Keras Dalam Kehidupan Sehari-Hari


Hidup sederhana dan bekerja keras dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungann kehidupan. seperti berikut.

Lingkungan Keluarga

Contoh pelaksanaan hidup sederhana dan bekerja keras dalam kehidupan keluarga, antara lain


 1. berpenampilan tidak sombong:
 2. hemat dalam membelanjakan uang saku
 3. jujur dalam melaksanakan titipan atau amanat;
 4. tidak berpangku tangan apabila melihat saudaranya atau anggota keluarga yang lain sedang bekerja keras.

Lingkungan Sekolah

Contoh pelaksanaan hidup sederhana dan bekerja keras dalam kehidupan di sekolah, antara lain
 1. rajin belajar dalam meraih cita-cita;
 2. tidak sombong dalam pergaulan hidup antarwarga sekolah;
 3. berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. tidak bergaya hidup rnewah dalam bergaul sesama warga sekolah.
BACA JUGA  Berperan Serta Dalam Pembangunan Sesuai Dengan Kemampuan Diri

Lingkungan Masyarakat

Contoh pelaksanaan hidup sederhana dan bekerja keras dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, antara lain
 1. berpenampilan wajar atau bersahaja dalam bergaul di masyarakat;
 2. mengerjakan pekerjaan apa pun asal halal dan bermanfaat:
 3. menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 4. giat berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Contoh pelaksanaan hidup sederhana dan bekerja keras dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, antara lain
 1. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. hemat dalam menggunakan bahan bakar minyak;
 4. berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan atau bidangnya.
Sumber Pustaka: Yudhistira