Sebab dan Hal yang Membatalkan Shalat

Posted on
Rate this post

Hal/Sebab yang Membuat Shalat Batal dan Tak Diterima – Hal-hal yang, membatalkan sholat ialah:
  • Berbicara dalam melakukan shalat.
  • Bertingkah-laku yang tidak termasuk tingkah-laku shalat.
  • Datang hadats besar maupun hadats kecil, misalnya kentut, keluar air-kencing, keluar darah haidh dan sebagainya.
  • Kedatangan najis pada badan atau pakaian maupun tempat bersujud.
  • Terbuka `aurat dalam melakukan shalat.
  • Berubah niyatnya, atau kesengajaannya.
  • Makan dan minum dalam shalat, meskipun tidak sengaja atau lupa.
  • Ketawa dalam shalat.
  • Murtad (berbalik dari Islam atau keluar dari Agama Islam).

CATATAN:
Aurat ialah bagian badan manusia yang wajib ditutup jangan sampai nampak oleh orang lain yang bukan semestinya. 

Fungsi pakaian dalam Agama Islam ialah untuk menutup `aurat agar tidak dilihat orang lain, terutama yang berlainan jenis kelamin, tidak untuk kesombongan atau show. Seni dalam berpakaian adalah termasuk keindahan.

Jadi tentang warna dan potongan, Agama tidak menentukan, terserah kepada rasa keindahan manusia sendiri, pokoknya menutupi `auratnya. Seni membuka `aurat meskipun terdiri dari bahan pakaian yang serba mahal, tidak dimaksud oleh Agama, bahkan membuka `aurat untuk ditonjol-tonjolkan adalah bertentangan dengan Agama. 

Sebab dan Hal yang Membatalkan Shalat

Nilai manusia tidak terdapat pada menonjolkan `aurat yang dipamerkan untuk merangsang orang berlainan jenis kelamin, tetapi tergantung pada jiwanya yang suci. Untuk yang berhak melihatnya, misalnya suami, membuka `aurat terserah kepada keadaan, sebab isteri adalah milik suami dan suami adalah milik isteri. 

Dalam shalat, bagi laki-laki yang wajib ditutupi ialah bagian badan di atas pusar dan di bawah lutut sedang bagi perempuan seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangannya. 

Sumber Pustaka: PT. AL Ma’arif