3 Asas Hukum Internasional Dan Penjelasannya

Posted on
Rate this post

Asas-Asas Hukum Internasional


Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas berikut.

Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di mana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dan negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan extra teritorial. Artinya, hukum dan Negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negara, walaupun berada di negara asing.

Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindimgi dan mengatur kepentirtgan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antarbangsa. Oleh sebab itu, antara satu Negara dan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional.
Sumber Pustaka: Yudhistira