Praktik Dan Lafal Doa Sesudah Salat

Diposting pada
Loading...
Praktik Dan Lafal Doa Sesudah Salat
Rate this post

Praktik dan Lafal Doa Sesudah Salat

  • Bacalah basmalah, tahmid, dan salawat nabi.
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah Thhan semesta .alam. Ya Allah, kesejahteraan semoga senantiasa Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad.”
  • Doa mendoakan kedua orang tua
“Ya Tuhan kami, ben ampun aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orange rang mukmin pada hari terjadinya hisab (han kiamat).” (QS. Ibrahim: 41)
  • Doa memohon tambahan ilmu yang bermanfaat
“Ya Allah, berikanlah man faat padaku sesuatu yang telah Engkau beritahukan padaku, dan beritahukan padaku sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan karuniakanlah padaku ilmu yang bermanfaat bagiku.” (HR. Nasai dan Hakim)
atau:
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan amal yang makbul.” (HR. Ahmad, Ibnu Syaibah, dan Ibnu Majah)
  • Doa terhindar dan musibah fitnah
Lalu mereka berkata: “Kepada Allah-lah kami bertawakal! Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum zalim. Selamatkan kami dengan rahmat engkau dan (tipu daya) orang-orang yang kafir.” (QS. Yunus: 85—86)
  • Doa memohon keselamatan di dunia dan akhirat
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dan siksa neraka.” (QS. A1-Baqarah: 201)
  • Doa penutup
“Mahasuci Thhanmu yang mempunyai keperkasaan dan apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Segala puji bagi Allah Thhan seru sekaijan alam.”
Sumber Pustaka: Bumi Aksara
Loading...
BACA JUGA :  Macam-Macam Benda Pemuas Kebutuhan Manusia Sebagai Makhluk Ekonomi