Pengertian, Adab, dan Tata Cara Berdoa

Diposting pada
Loading...
Pengertian, Adab, dan Tata Cara Berdoa
Rate this post

Pengertian, Adab, dan Tata Cara Berdoa

  • Pengertian Doa
Doa berarti memohon bantuan Allah swt. atau harapan atas rahmat-Nya. Dalam pengertian sehari-harj berdoa berarti permintaan manusia kepada Allah yang menciptakannya. Atau dengan kata lain berdoa berarti permohonan makhluk terhadap khalik.
Doa merupakan permohonan manusia kepada Allah karena ingin terlepas dan kesulitan atau harapan atas pertolongan. Pada manusia primitif, arah doa ditujukan kepada sesuatu yang diakuinya Maha Berkuasa. Dalam Islam arah doa itu ditujukan kepada Tuhan Yang Mahabesar.
Firman Allah, surah Al-Mukmin ayat 60:
Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan din dan menyembahKu, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.” (QS. Al-Mukmin: 60)
  • Adab dan Tata Cara Berdoa
Dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan, Allah memberikan dua cara. Pertama melalui usaha-usaha kerja keras. Kedua memohon pertolongan kepada Allah melalui doa dengan memperhatikan adab berdoa sebagai berikut.
  1. Bertaubat (istigfar) sebelum berdoa.
  2. Dimulai dengan memuji Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad saw. demikian pula ketika mengakhirinya.
  3. Khusyuk dan tadaruk (kerendahan hati) serta suara yang lembut.
Artinya: “Dan Umar adalah Rasulullah saw. jika menadahkan tangannya dalam berdoa maka tidtzk mengembalikannya hingga dia mengusap mukanya dengan tangannya itu.” (HR. Turmudzi)
Loading...