Pembuahan Pada Kelangsungan Hidup Organisme

Diposting pada
Pembuahan Pada Kelangsungan Hidup Organisme
Rate this post

Pembuahan Pada Kelangsungan Hidup Organisme

Di dalam serbuk sari terdapat dua inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kandung lembaga. Dalam kandung lembaga terdapat satu sel telur, 2 Se! sinergid, 3 sel antipoda dan satu sel besar dengan inti kandung lembaga sekunder.
Pembuahan adalah bersatunya inti sel sperma dengan ovum. Peristiwa ini berlangsung di dalam kandung lembaga dalam bakal biji. Proses pembuahan merupakan proses yang rumit. Pembuahan pada tumbuhan biji tertutup terjadi dua kali sehingga disebut pembuahan ganda. Pembuahan pertama merupakan proses peleburan inti sperma pertama dengan inti ovum. Pembuahan pertama menghasi!kan !embaga (embrio) atau calon individu baru. Pembuahan kedua merupakan proses peleburan inti sperma kedua dengan inti kandung lembaga sekunder. Pembuahan kedua menghasilkan putih lembaga dalam (endosperina).
Serbuk sari pada tumbuhan biji tertutup yang menempel di kepala putik tumbuh membentuk pembuluh serbuk sari (tabung serbuk sari). Pembuluh serbuk itu tumbuh di dalam tangkai kepala putik. Pembuluh serbuk sari membentuk saluran menuju ke bakal buah yang mengandung bakal biji.
Di dalam pembuluh serbuk sari, telah terdapat dua intigeneratif dan satu inti vegetatif yang berasal dan  pembelahan inti serbuk sari. Dua inti generatif itu disebut inti sperma pertama dan inti sperma kedua. Inti sperma pertama dan kedua menuju ke dalam bakal biji.
Di dalam kandung lembaga terdapat inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Inti sperma pertama masuk melalui mikropil (hang bakal biji) menuju ke inti sel telur. Inti sperma pertama akan melebur dengan inti sel telur. Hal mi disebut pembuahan pertama. Hasil peleburan inti sperma pertama dengan sel telur adalah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga atau embrio atau calon tumbuhan baru. Inti sperma kedua terus masuk menuju ke sebelah dalam, kemudian melebur dengan inti kandung lembaga sekunder.
Hal ini disebut pembuahan kedua. Hasil peleburan inti sperma kedua dengan inti kandung lembaga akan membentuk putih lembaga dalam (endosperma). Endosperma merupakan cadangan makanan untuk calon tumbuhan baru. Jika di dalam bakal buah terdapat banyak bakal biji, maka diperlukan juga banyak serbuk sari. Jika tidak, bakal biji tidak akan menjadi biji.
Setelah pembuahan, dinding bakal buah tumbuh menjadi buah. Umumnya, di dalam buah terdapat biji, misalnya pada mangga, rambutan, dan jambu. Biji dibungkus oleh daging buah. Pada jambu mete, tangkai buah menggembung menjadi daging buah. Tangkai buah inilah yang kita makan sebagai “buah” atau buah semu dan jambu monyet. Sedangkan buahnya itu sendiri sekarang menjadi “biji” yang terdiri dari kulit buah, kulit biji, dan biji mete (biji mede).
  1. Pembuahan adalah bersatunya sperma dan ovum
  2. Pada tumbuhan berbUl tertutup terjadi pembuahan ganda Pembuahan pertama inti sperma II melebur dengan ovum menghasilkan lembaga (embrio) Pembuahan kedua nti sperma II melebur dengan inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan putih lembaga dalam (endosperma).
Sumber Pustaka: Erlangga