Mengamalkan Nilai-Nilai Yang Berkaitan Dengan Rasa Cinta Tanah Air

Diposting pada
Mengamalkan Nilai-Nilai Yang Berkaitan Dengan Rasa Cinta Tanah Air
Rate this post

Mengamalkan Nilai-Nilai Yang Berkaitan Dengan Rasa Cinta Tanah Air

Rasa cinta terhadap tanah air sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Hal mi dapat dilihat dan banyaknya pahlawan yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Mereka ingin melepaskan din dan keterikatan penjajah. Perlawanan mereka masih sering mengalami kegagalan, karena masih bersifat kedaerahan. Namun demikian, jiwa kepahlawanan mereka sudah kuat dan patut diteladani oleh generasi penerus. Sifat-sifat kedaerahan tersebut lama-kelamaan semakin pudar. Mereka menyadari arti dan persatuan.
Dengan bekal rasa persatuan, mereka dapat menyatukan seluruh perkumpulan pemuda yang ada pada waktu itu. Usaha tersebut hingga sekarang dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh wilayah tanah air. Kesatuan langkah secara nasional tersebut mampu menghasilkan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila yang perlu dijunjung tinggi selaku dasar negara Indonesia.
Wilayah negara kita itu sangat luas, tercIiri dan beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh lautan. Walaupun letak pulau-pulau saling terpisah, namun mereka tetap menjunjung tinggi persatuan dan meniupuknya secara terus-menerus.
Dasar negara Pancasila merupakan landasan berdirinya negara yang kita dirikan dan sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus-menerus. Sebagai generasi penerus kita wajib melanjutkan dan melestarikapnya dengan usaha-usaha yang positif antara lain:
  1. menggalang persatuan dan kesatuanbangsa;
  2. menggalang persatuan dan kesatuan di antara teman, tetangga, suku, pemeluk agama, maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kita bangkitkan semangat membangun di kalangan pemuda sebagai generasi penerus, baik di tingkat organisasinya, rukun tetangganya, desanya, maupun di tingkat nasional. Kita tumbuhkan rasa kepedulian sosial di seluruh bangsa Indonesia, yang pada hakikatnya adalah satu negara, yang senasib sepenanggungan. Kita merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mempertahankan keselamatan bangsa dan keselamatan negara, baik dan dalam maupun dan luar negeri. Negara kita harus kita bela sampaititik darahpenghabisan.
Sumber Pustaka: PT. Pabelan