Masuknya Islam Ke Zimbabwe, Tanzania, Zanzibar Dan Kenya Beserta Perkembangnya Hingga Saat Ini

Diposting pada
Loading...
Masuknya Islam Ke Zimbabwe, Tanzania, Zanzibar Dan Kenya Beserta Perkembangnya Hingga Saat Ini
Rate this post

Masuknya Islam Ke Zimbabwe, Tanzania, Zanzibar Dan Kenya Beserta Perkembangnya Hingga Saat Ini

Tahun 1970 M agama Islam masuk ke Zimbabwe (dulu sebelum merdeka tahun 1968 bernama Rodesia dibawa oleh orang-orang Arab melalui Zanzibar. Tahun 1889— 1890 M tentara Inggris berusaha merintangi pendatang dari Arab tersebut tetapi tidak berhasil. Orang-orang Arab berhasil mengislamkan suku-suku Asyiu dan Asyibita dan lain-lain. Banyak diusahakan pendirian sekolah-sekolah dan masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu agama Islam. Jumlah penduduk Zimbabwe 5.900.000 dan yang beragama Islam 885.000.

Tanzania dan Zanzibar

Tanzania beribukota di Darussalam. Sebelum tahun 1918 pernah menjadijajahan Jerman. Tanzania mayoritas Islam dan mayoritas bermazhab Syafi’i dan yang lain bermazhab Al-Adadiyah dan Islamiyah. Penyebaran Islam sampai ke Usamabara, Sanjanaja, Ujiji, dan sebagainya. Delapan buah masjid besar di Tanzania di antaranya: 3 buah milik Ahli Sunah, 2 buah milik Islamiyah dan 1 buah milik Adadiyah dan 4 masjid lagi di kota Taburah. Golongan Islamiyah memiliki 35 buah sekolah. 
Di Darussalam ada juga sekolah menengah yang didirikan oleh Agholehan. Zanzibar adalah merupakan pulau yang terletak di sebelah timur Afrika dan di sebelah utaranya adalah Pulau Pompa. Penduduknya mayoritas Islam dan bermazhab Syafi’i, sedang sultan sendiñ bermazhab Al-Adadiyah. Di Pulau Zanzibar, Pompa, dan Juana terdapat beberapa masjid, seperti Masjid Kizamakasi terbuat dan batu berukiran tulisan Kaufi.

Kenya

Kenya pernah dijajah oleh Portugal pada tahun 1504 M. Ibukotanya di Nairobi. Kenya berpenduduk sekitar 12.480.000. Penganut agama Islam sekitar 3.682.000= 29,5%. Selain Hindu dan Kristen, agama Islam masuk ke Kenya pada tahun 860 M, dibawa oleh orang-orang Oman melalui Mukodisyir. Muslimin Kenya berusaha memajukan Islam dengan mendirikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan sekolah-sekolah teknik. Mazhab mreka ialah mazhab Syafi’i. Agama Islam dapat masuk ke daerah pedalaman oleh suku Bantu, sehingga dapat mengislamkan suku Masaya.
Sumber Pustaka: Bumi Aksara
Loading...
BACA JUGA :  Manusia Pendukung, Kehidupan Sosial Budaya Dan Pelayaran Pada Zaman Logam