Manfaat Dari Sejarah Islam Di Indonesia

Diposting pada
Manfaat Dari Sejarah Islam Di Indonesia
Rate this post

Manfaat Dari Sejarah Islam Di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia yang cepat bukan berarti tidak mendapat hambatan dan rintangan, sebut saja Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang yang semula hendak menguasai perdagangan, hampir berhasil menakiukan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir kepulauan nusantara ini. Namun, dengan semangat jihad dan rela berkorban, umat Islam berhasil menumpas penjajah. Banyak manfaat yang dapat diambil dan kejadian tersebut, antara lain sebagai berikut.

Sebagai Pelajaran

Kepemimpinan yang dikembangkan oleh kesultanan dan para penyebar Islam di Indonesia caranya berbeda-beda. Ada yang melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Hal ini merupakan manfaat dan mempelajari sejarah di atas, agar kaum muslimin bercermin pada pengalaman manis maupun pahit umat Islam yang telah lalu.

Menambah Ilmu Pengetahuan

Kesultanan Islam, perlawanan menentang penjajah, serta peranann umat Islam pada masa pembangunan berjalan begitu lama, banyak pengetahuan yang kita dapat untuk menambah pengalaman dan wawasan kaum muslimin dalam mengamalkan ajarannya.
Sumber Pustaka: Erlangga