Bentuk-Bentuk Musyawarah Kehidupan Mordern

Diposting pada
Loading...
Bentuk-Bentuk Musyawarah Kehidupan Mordern
Rate this post

Bentuk-Bentuk Musyawarah Kehidupan Mordern

Musyawarah yang dilakukan pada zaman sebelum orde baru di sebut musyawarah terpimpin. Pada hakikatnya mereka berkumpul pada satu tempat yang telah ditentukan untuk membicarakan suatu persoalan. Musyawarah adalah ciri khas budaya Indonesia yang berpegang teguh pada kebijaksanaan dan bersumber dan paham kerakyatan serta ketentuan Allah. Dalam musyawarah banyak mempertimbangkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Dalam melaksanakan musyawarah hendaknya dijiwai oleh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian dapat diambil keputusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan bersama dan tidak mengancam persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimana bentuk musyawarah dalam kehidupan modern?

Loading...
Bentuk musyawarah dalam kehidupan modern adalah sebagai berikut.

Sidang DPR/MPR

Di sini yang dimaksud adalah DPR yaitu sebagian wakil rakyat yang duduk di pusat. Mereka diharapkan dapat membantu menyalurkan pikiran rakyat sehingga rakyat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Lob biying

Yang dimaksud lobbiying adalah seorang pengurus mengadakan pendekatan terhadap anggota guna menjalin pengakraban. Atau boleh dikatakan seseorang yang mengadakan pemantauan terhadap bawahan untuk mendorong memajukan organisasi atau usahanya.

Munas (Musyawarah Nasional)

Pertemuan sebuah organisasi atau badan secara nasional. Untuk membahas sesuatu masalah untuk mendapatkan keputusan dan penyelesaiannya.

Kongres

Pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah. Atau pertemuan wakil-wakil negara untuk membicarakan satu masalah.

Konferensi

Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.

Sumber Pustaka: Bumi Aksara
Loading...
BACA JUGA :  Pentingnya Sikap Politik Sebagai Warga Negara