Arti Bacaan Zikir Sesudah Salat Lima Waktu

Diposting pada
Loading...
Arti Bacaan Zikir Sesudah Salat Lima Waktu
Rate this post

Arti Bacaan Zikir Sesudah Salat Lima Waktu

  • Membaca istigfar sebanyak (3 kali)
Artinya: “Saya mohon ampun kepada Allah Mahabesar.”
  • Membaca zikir (3 kali)
Artinya: “Mahabesar Allah dengan sebesar-besarnya dan Mahasuci Dia baik pagi maupun petang.Tiada Tuhan melainkan Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah segala kekuasaan dan bagiN yalah segala puji. Ia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”
  • Membaca doa selamat (1 kali)
Artinya: “Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan dan Engkaulah keselamatan, dan kepada Engkaulah kembalikannya keselamatan maka hidupkanlah kami dengan selamat, dan masukkanlah kami ke dalam surga tempat keselamatan. Maka berkah Engkau ya Allah, yang mempunyai sifat kemegahan dan kemuliaan.”
  • Membaca tasbih (33 kali)
Artinya: “Mahasuci Allah.”
  • Membaca hamdalah (33 kali)
Artinya: “Segala puji bagi Allah.”
  • Membaca takbir (33 kali)
Artinya: “Mahabesar Allah.”
  • Ditutup dengan bacaan zikir kembali (1 kali)
“Mahabesar Allah dengan sebesar-besar-Nya dan Mahasuci Allah baik pagi maupun sore. Tiada Thhan kecuali Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah segala kekuasaan dan bagi-Nyalah segala puji. Ia yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala Sesuatu.”
Firman Allah:
Yang Artinya: “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf:55)
Sumber Pustaka: Bumi Aksara
Loading...
BACA JUGA :  Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli Dan Definisinya